Επιστημονικά Σεμινάρια 2018

1) Εκπαίδευση και απόκτηση επάρκειας στο σταθμισμένο ψυχομετρικό εργαλείο ΑΘΗΝΑ ΤΕΣΤ


ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ*
E-mail:*
ΤΗΛΕΦΩΝΟ*
-
ΘΕΜΑ:*