Ακολουθήστε μας!
math_protasis_dyscalculia_seminar

Χώρος ∆ιεξαγωγής:  Κέντρο Δια Βίου Μάθησης PROTASIS Λακωνίας 86, Πειραιάς Διάρκεια: 4 ώρες Στόχος: Η εξοικείωση των συμμετεχόντων σχετικά με τις Μαθησιακές Δυσκολίες και τα Μαθηματικά, καθώς και με την ειδική μαθησιακή δυσκολία της Δυσαριθμησίας. Μορφωτικά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι: 1. Θα έχουν επαρκείς θεωρητικές γνώσεις σχετικά με την μαθηματική επάρκεια ανά ηλικία. 2. Θα […]

Read More »

To my dear friends,

Δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθησης μέσω πλατφόρμας real time. ∆ιαδικασία Συµµετοχής  – Προεγγραφή ∆ηλώνετε συµµετοχή ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά στα ακόλουθα τηλέφωνα επικοινωνίας : 215 5355999 & 215 5004422 ή στο 6932333880 ή στο email: info@protasis.edu.gr Λαµβάνετε την επιβεβαίωση της κράτησης µέσω email Αφού λάβετε την επιβεβαίωση, προχωράτε στην κατάθεση του ποσού προκειµένου να δεσµεύσετε τη θέση σας, […]

Read More »