ΔΥΣΑΡΙΘΜΗΣΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

math_protasis_dyscalculia_seminar

math_protasis_dyscalculia_seminar


Χώρος ∆ιεξαγωγής:  Κέντρο Δια Βίου Μάθησης PROTASIS Λακωνίας 86, Πειραιάς


Διάρκεια: 4 ώρες


Στόχος: Η εξοικείωση των συμμετεχόντων σχετικά με τις Μαθησιακές Δυσκολίες και τα Μαθηματικά, καθώς και με την ειδική μαθησιακή δυσκολία της Δυσαριθμησίας.


Μορφωτικά αποτελέσματα:


Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι:


1. Θα έχουν επαρκείς θεωρητικές γνώσεις σχετικά με την μαθηματική επάρκεια ανά ηλικία.


2. Θα έχουν κατανοήσει τους παράγοντες που επηρεάζουν την μάθηση των μαθηματικών και την επιρροή των μαθησιακών δυσκολιών και της δυσλεξίας στην μαθηματική ικανότητα. Θα έχουν τη δυνατότητα να δουν παραδείγματα λαθών μαθητών.


3. Θα έχουν εξοικειωθεί με βασικές έννοιες για την Επίκτητη και Αναπτυξιακή Δυσαριθμησία – αξιολόγηση.


4. Θα γνωρίζουν την επιρροή της δυσπραξίας στη μαθηματική ικανότητα.


Συμμετέχουν: Επαγγελματίες ψυχικής υγείας , εκπαιδευτικοί (προσχολικής αγωγής, πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικής αγωγής), λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές και φοιτητές συναφών ειδικοτήτων. Περιεχόμενο:


1. Πρώιμη μαθηματική ικανότητα στα βρέφη – Ορόσημα μαθηματικής ικανότητας – Καλλιέργεια προμαθηματικών εννοιών.


2. Παράγοντες που επηρεάζουν την μάθηση των μαθηματικών και παράγοντες αποτυχίας των μαθητών στα μαθηματικά.


3. Ορισμός μαθησιακών δυσκολιών και δυσλεξίας – Μαθησιακές δυσκολίες και μαθηματικά – Δυσλεξία και μαθηματικά.Τρόποι έγκαιρου εντοπισμού του προβλήματος.


4. Ορισμός της αναπτυξιακής δυσαριθμησίας. Τα χαρακτηριστικά και οι μορφές της δυσαριθμησίας. Συχνότητα εμφάνισης και συμπτώματα της δυσαριθμησίας. Αναπτυξιακή δυσαριθμησία και δυσλεξία. Ερευνητικές προσεγγίσεις της αναπτυξιακής δυσαριθμησίας. Αξιολόγηση της δυσαριθμησίας – μορφές και διάγνωση.


5. Ορισμός της επίκτητης δυσαριθμησίας.


6. Δυσκολίες που αντιμετωπίζει το παιδί με δυσπραξία στα μαθηματικά.


7. Προτάσεις αντιμετώπισης των δυσκολιώνΚόστος: 30€ Περιορισμένες θέσεις


Εισηγήτρια: Βρέντζου Σταματίνα 


Σύντομο βιογραφικό σημείωμα 16523085_1190251901093556_1514141530_o (1)


Η Τίνα Βρέντζου είναι Φυσικός και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος εξειδίκευσης   στις επιστήμες της Αγωγής με κατευθύνσεις στην Ανοικτή και εξ αποστάσεως   εκπαίδευση, στη διδακτική των φυσικών επιστημών και την διαπολιτισμική   εκπαίδευση. Επίσης είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος εξειδίκευσης στην   ειδική αγωγή. Εργάζεται εδώ και 20 χρόνια στο χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης και   διευθύνει φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης και μελέτης Δημοτικού εδώ και 6 χρόνια. Συνεργάζεται με το Διεπιστημονικό Κέντρο Ειδικής Αγωγής Begenius από το 2015. Ασχολείται κυρίως με τη διάγνωση και τη θεραπευτική αντιμετώπιση παιδιών με αναπτυξιακές δυσκολίες και κυρίως με τα μαθηματικά. Έχει πλήθος ειδικών επιμορφώσεων, είναι εισηγήτρια σε πλήθος σεμιναρίων και επιμορφωτικών προγραμμάτων. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στις μαθησιακές δυσκολίες, στη δυσλεξία και στη δυσαριθμησία, καθώς και στην πρώιμη παρέμβαση για την ανάπτυξη μαθηματικών εννοιών.    ∆ιαδικασία Συµµετοχής – Εγγραφή

 • EARLY BIRD για κατάθεση έως 10/9 20€ , κατάθεση έως 2/10 30€
 • Συμπληρώνετε τη φόρμα εδώ

∆ιαδικασία Πληρωµής: Η συµµετοχή σας στο εισαγωγικό σεμινάριο οριστικοποιείται µόνο µε εµπρόθεσµη κατάθεση των διδάκτρων στον τραπεζικό λογαριασµό της εταιρείας που είναι ο ακόλουθος:


Αριθμός Λογαριασμού EUROBANK: 0026.0397.57.0200333033 Αριθμός Λογαριασμού IBAN: GR6102603970000570200333033 ∆ικαιούχος: ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ| PROTASIS


ΠΕΙΡΑΙΩΣ: IBAN: GR77 0172 1070 0051 0701 3831 863 Κύριος Δικαιούχος ΜΑΡΑΓΚΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ,  Συνδικαιούχος ΒΡΕΝΤΖΟΥ, ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ


ΕΘΝΙΚΗ: ΙΒΑΝ: GR3001101860000018649939420 Κύριος Δικαιούχος ΜΑΡΑΓΚΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ, Συνδικαιούχος ΒΡΕΝΤΖΟΥ, ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ


Ως αιτιολογία κατάθεσης γράφετε τον κωδικό MAΘ1 και το ονοµατεπώνυµο σας και κρατάτε το αποδεικτικό της τραπέζης το οποίο επιδεικνύετε κατά την προσέλευση σας στη γραµµατεία την ηµέρα διεξαγωγής. 


Σε περίπτωση ηλεκτρονικής µεταφοράς εµβάσµατος (e-banking) από τράπεζα διαφορετική της EUROBANK ή της ΠΕΙΡΑΙΩΣ, τα τραπεζικά έξοδα επιβαρύνουν εξολοκλήρου το συµµετέχοντα. (Mέσω e-banking θα πρέπει το ποσό να έχει πιστωθεί το αργότερο 3 ηµέρες πριν την ηµέρα διεξαγωγής του σεμιναρίου.  Την ημέρα διεξαγωγής επιδεικνύετε απαραίτητα i) το αποδεικτικό της τράπεζας.


  Παροχές:  Σε όλους τους συµµετέχοντες παρέχεται:

 • Βεβαίωση Παρακολούθησης από το πιστοποιηµένο από ΕΟΠΠΕΠ ΚΔΒΙΜ – PROTASIS
 • Εξειδικευµένο επιστηµονικό υλικό, σχετικά µε την περαιτέρω κατάρτιση στο αντικείµενο της επιµόρφωσης.
 • Φάκελος συνέδρου
 • Μπλοκ σηµειώσεων
 • Στυλό
 • Coffee Break
 • Πληροφορίες – Γραµµατεία

  Για δηλώσεις συµµετοχής και οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση, παρακαλούµε επικοινωνήστε µε τη γραµµατεία της εταιρείας. Τ. 215 5004422 | 215 5355999

 1. 6934021046 – 6932333880
 2. info@protasis.edu.gr |  Url.   www.protasis.edu.gr
 3. F. www.facebook.com/ protasiseducation/ Ώρες τηλεφωνικής επικοινωνίας: 10:00 έως 18:00 καθηµερινά από ∆ευτέρα ως Σάββατο.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ*
E-mail:*
ΤΗΛΕΦΩΝΟ*
-
ΘΕΜΑ:*