Χώρος ∆ιεξαγωγής:  Κέντρο Δια Βίου Μάθησης PROTASIS Λακωνίας 86, Πειραιάς ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩ E LEARNING  ΣΕ REAL TIME Ημερομηνίες διεξαγωγής: Σάββατο και Κυριακή 12 – 13 Σεπτεμβρίου 2020       10:00 – 15:00 Σάββατο και Κυριακή 9 – 10 Οκτωβρίου 2020            10:00 – 15:00 Σάββατο και Κυριακή 14 – 15 Νοεμβρίου […]

Read More »