ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟ ΑΘΗΝΑ ΤΕΣΤΧώρος ∆ιεξαγωγής:  Κέντρο Δια Βίου Μάθησης PROTASIS Λακωνίας 86, Πειραιάς


ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩ E LEARNING  ΣΕ REAL TIME


Ημερομηνίες διεξαγωγής:


Σάββατο και Κυριακή 31 Οκτωβρίου -1 Νοεμβρίου 2020      10:00 – 15:00

Σάββατο και Κυριακή 19 – 20 Δεκεμβρίου 2020           10:00 – 15:00Κόστος παρακολούθησης: 380€ και προνομιακή τιμή παρακολούθησης για όσους έχουν παρακολουθήσει το σεμινάριο ΑθηνάΤεστ. Μόνο 280€ και δώρο η εκπαίδευση και η απόκτηση επάρκειας του ΕΔΕΠΠΕ. Η προσφορά ισχύει για συγκεκριμένες ημερομηνίες και χρονικό διάστημα.

∆ιαδικασία Συµµετοχής Προεγγραφή

 • Καταθέτετε προκαταβολή 150 € προκειµένου να δεσµεύσετε τη θέση σας, όπως αναφέρεται παρακάτω στη διαδικασία πληρωµής. Προσοχή: Η προκαταβολή δεν επιστρέφεται σε καμία περίπτωση παρά μόνο αν ακυρωθεί το σεμινάριο με υπαιτιότητα του Protasis. Υπάρχει δικαίωμα αναβολής παρακολούθησης για επόμενο σεμινάριο.
 • Συμπληρώνετε τη φόρμα εδώ

∆ιαδικασία Πληρωµής: Η συµµετοχή σας στην επιµόρφωση οριστικοποιείται µόνο µε εµπρόθεσµη κατάθεση των διδάκτρων στον τραπεζικό λογαριασµό της εταιρείας που είναι ο ακόλουθος:


Αριθμός Λογαριασμού

EUROBANK: 0026.0304.61.0200784843 Αριθμός Λογαριασμού IBAN: GR4802603040000610200784843
∆ικαιούχος: ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | PROTASIS


ΠΕΙΡΑΙΩΣ: IBAN: GR77 0172 1070 0051 0701 3831 863 Κύριος Δικαιούχος ΜΑΡΑΓΚΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ,  Συνδικαιούχος ΒΡΕΝΤΖΟΥ, ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ


ΕΘΝΙΚΗ: ΙΒΑΝ: GR3001101860000018649939420 Κύριος Δικαιούχος ΜΑΡΑΓΚΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ, Συνδικαιούχος ΒΡΕΝΤΖΟΥ, ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ


Ως αιτιολογία κατάθεσης γράφετε τον κωδικό ΠΑ, τον μήνα παρακολούθησης και το ονοµατεπώνυµο σας και κρατάτε το αποδεικτικό της τραπέζης το οποίο επιδεικνύετε κατά την προσέλευση σας στη γραµµατεία την ηµέρα διεξαγωγής. Επίσης απαραίτητη είναι η επίδειξη της αστυνομικής σας ταυτότητας, διαβατηρίου ή διπλώματος οδήγησης.


Σε περίπτωση ηλεκτρονικής µεταφοράς εµβάσµατος (e-banking) από τράπεζα διαφορετική της EUROBANK ή της ΠΕΙΡΑΙΩΣ, τα τραπεζικά έξοδα επιβαρύνουν εξολοκλήρου το συµµετέχοντα. (Mέσω e-banking θα πρέπει το ποσό να έχει πιστωθεί το αργότερο 3 ηµέρες πριν την ηµέρα διεξαγωγής του σεμιναρίου.  Την ημέρα διεξαγωγής επιδεικνύετε απαραίτητα i) το αποδεικτικό της τράπεζας.


Παροχές:  Σε όλους τους συµµετέχοντες παρέχεται:

 • Βεβαίωση Παρακολούθησης από τους συγγραφείς
 • Πλούσιο και Εξειδικευµένο επιστηµονικό υλικό, σχετικά µε την περαιτέρω κατάρτιση στο αντικείµενο της επιµόρφωσης.Υλικό ασκήσεων παρέμβασης: 40 διαφορετικές κατηγορίες για τους 4 βασικούς τομείς ανάπτυξης του ΑθηνάΤεστ (Νοητική Ικανότητα, Μνήμη Ακολουθιών, Ολοκλήρωση Παραστάσεων, Γραφο-φωνολογική Ενημερότητα)||Γραφοφωνολογική ενημερότητα)
 • Πρακτική άσκηση με παραδείγματα περιστατικών
 • Απόκτηση Βεβαίωσης Επάρκειας για την επίσημη χρήση του υλικού παρέμβασης υπογεγραμμένη από τους συγγραφείς.
 • Φάκελος συνέδρου
 • Μπλοκ σηµειώσεων
 • Στυλό
 • Coffee Break
 • Πληροφορίες – Γραµµατεία

Για δηλώσεις συµµετοχής και οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση, παρακαλούµε επικοινωνήστε µε τη γραµµατεία της εταιρείας. Τ. 215 5004422 | 215 5355999

 1. 6934021046 – 6932333880
 2. info@protasis.edu.gr |  Url.   www.protasis.edu.gr
 3. F. www.facebook.com/ protasiseducation/ Ώρες τηλεφωνικής επικοινωνίας: 10:00 έως 18:00 καθηµερινά από ∆ευτέρα ως Σάββατο.

Επικοινωνία – Πληροφορίες