Επιμορφωτικές Δράσεις

Κοινωνικές Ιστορίες: Κατάρτιση στην επιστημονική μέθοδο παρέμβασης για ΔΑΦ

Κοινωνικές Ιστορίες: Η επιστημονική μέθοδος παρέμβασης για ΔΑΦ Τα άτομα με ΔΑΦ έχουν ανάγκη από κατάλληλες παρεμβάσεις, ώστε να αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες. Το γεγονός αυτό είναι μια πρόκληση τόσο για τους γονείς και…περισσότεραΚοινωνικές Ιστορίες: Κατάρτιση στην επιστημονική μέθοδο παρέμβασης για ΔΑΦ

Επιμορφωτικές Δράσεις

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ Ενίσχυση δεξιοτήτων – Δυσκολίες – Αξιολόγηση – Διδακτικές προσεγγίσεις – Αντιμετώπιση

  Στόχος επιμόρφωσης Το επιµορφωτικό πρόγραµµα αποσκοπεί µέσω των θεµατικών του ενοτήτων να καταρτίσει τους εκπαιδευόµενους σε δεδοµένα που αφορούν : Διδασκαλία της ανάγνωσης – Βασικές αρχές Αποκωδικοποίηση και Δυσκολίες…περισσότεραΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ Ενίσχυση δεξιοτήτων – Δυσκολίες – Αξιολόγηση – Διδακτικές προσεγγίσεις – Αντιμετώπιση

Επιμορφωτικές Δράσεις

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ – ΔΥΣΓΡΑΦΙΑ -ΔΥΣΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ

  Εισηγητές: Κιουλανή Στέλλα ( Λογοθεραπεύτρια)  Τσαλής Δημήτριος (Εργοθεραπευτής) Βρέντζου Τίνα (Med Eπιστήμες της Αγωγής – Ειδική παιδαγωγός)   Στόχος επιμόρφωσης Το επιµορφωτικό πρόγραµµα αποσκοπεί µέσω των θεµατικών του ενοτήτων να…περισσότεραΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ – ΔΥΣΓΡΑΦΙΑ -ΔΥΣΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ