Επιμορφωτικές Δράσεις Εποπτεία

Ειδικοί & γονείς, χτίζοντας μια επιτυχημένη σχέση

     Δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθησης μέσω πλατφόρμας real time. ∆ιαδικασία Συµµετοχής Προεγγραφή ∆ηλώνετε συµµετοχή ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά στα ακόλουθα τηλέφωνα επικοινωνίας : 215 5355999 & 215 5004422 ή στο…περισσότεραΕιδικοί & γονείς, χτίζοντας μια επιτυχημένη σχέση